Zarezerwuj pobyt:

Wypełnij

Hala Krupowa

Pierwszy budynek powstał tu w 1935 r. a jego pierwotna nazwa brzmiała " Schronisko pod Policą". W czasie wojny schronisko było bazą dla licznych grup partyzanckich , z tego też względu zostało spalone przez hitlerowców, jesienią 1944 r. Odbudowa ruszyła dopiero po kilku latach, udało się ją zakończyć w październiku 1955 r. Dopiero 46 lat poźnej, w 2001 r. obiekt został podłączony do  linii wysokiego napięcia, wcześniej elektryczność uzyskiwana była za pomocą agregatu prądotwórczego.

We wrześniu 1978 r. zatrzymał sie tu ówczesny metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła wraz z ks. Prof. Tadeuszem Styczniem oraz ks. Stanisławem Dziwiszem . Zacni wędrowcy przeszli od Skawicy, poprzez Halę Krupową, Policę, Kiczorkę, aż do przełęczy Krowiarki. Tydzień po tej wyprawie Karol Wojtyła wybrany został papieżem.